ประกาศ
นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี สามารถตรวจสอบผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้

>>Enter TNPC Official Site<<