เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนกวิชาช่างยนต์

 


 รายชื่อคณาจารย์ผู้สอน 
คลิกเพื่อเข้าชม
 
กิจกรรมการแข่งขัน
เอกสารข้อมูลประจำแผนก
  

 
        
    
 
 


 
ใบงาน
ใบงาน

08 ส.ค. 2559 0 917

1 ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับความดันบรรยากาศ Download Click 2 ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจน Download Click 3 ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำ Download Cl

1
^