เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ใบงาน

1.ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับความดันบรรยากาศ Download Click

2.ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจน Download Click

3.ใบงานเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำ Download Click

4.ใบงานเซ็นเซอร์ตำแหน่งขาคันเร่ง Download Click

5.ใบงานเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง Download Click

6.ใบงานเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว Download Click

7.ใบงานเซ็นเซอร์มาตรวัดการไหลของอากาศ Download Click

8.ใบงานตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันท่อน้ำมันเชื้อเพลิง Download Click

9.ใบงานวิเคราะห์รหัสปัญหาระบบฉีดคอมมอลเรล ทั้งระบบ Download Click

ผู้เขียน : admin

เมื่อ : 08 ส.ค. 2559 เวลา 16:15 น.

ป้ายกำกับ : ใบงาน

Relate

^