วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กำหนดวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของครู">
เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีไหว้ครู

2558
18
มิ.ย.

เวลา 08:00 น.

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กำหนดวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของครู
^