เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่าย
 
  ติดต่อฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อาคารกิจกรรม ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ : 037211068 ต่อ 137
Email :  activity@technicprachin.ac.th
 
                                                                        
 หน่วยงานภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
2. งานครูที่ปรึกษา                 
 3. งานปกครอง                      
       
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
       
6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
^