เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการฝ่าย
 
  ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อาคาร 1 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ : 037211068 ต่อ 137
Email : center@technicprachin.ac.th
 
                                                                        
 หน่วยงานภายในฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานบุคลากร          
3.งานการเงิน           
4. งานการบัญชี        
5. งานพัสดุ              
6. งานอาคารสถานที่  
 7. งานทะเบียน          
 8. งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
^