Text Size A-AA+ th ja en

ประกาศผลสอบเข้า นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

>>>>>>>>>>คลิ๊ก>>>>>>>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1522894639.pdf  <<<<<<<<คลิ๊ก>>>>>>>>>

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.00 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
1.นำผู้ปกครองตัวจริงมาด้วย บิดา หรือ มารดา เพื่อมามอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
​2.เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน 1)ตัวนักเรียน 2)บิดา 3)มารดา  กรณีไม่ใช้บิดาและมารดา ขอสำเนาบัตรประชาชนด้วย
3.เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน 1)ตัวนักเรียน 2)บิดา 3)มารดา  กรณีไม่ใช้บิดาและมารดา ขอสำเนาทะเบียนด้วย
​4.รูปถ่ายชุด นักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
​5.เอกสาร สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จ ม.3 (หรือสำเนาใบรับรอง หรือ เกรด 5 เทอม (ม.1 ม.2 ม.3 เทอม 1 ห็ได้)
​6.เตรียมเงิน 1,500+700 และ อีกประมาณ 5,000 สำหรับเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน (เลือกซื้อได้ตามความจำเป็น จำนวนเงินจะลดลงตามที่เลือกซื้อได้)
​ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง