เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม (สาขาวิชาไฟฟ้า)
ทักษะ การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับหน่วย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2558-2559

 
Click Download เอกสารทักษะ การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์


ิดต่อ นายสมเกียรติ เจียมกรกต โทร 081-7514567 Email: Somkiat_to@hotmail.com

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^