เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครพนักงานฝ่ายขายกิจการร้านค้าสหการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายร้านค้าสหการ
สมัครได้ที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
ในวันที่ 14 - 18 กันยายน  2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

Download เอกสาร Click

Relate

^