เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู
สมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
ในวันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

Relate

^