เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
สมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
ในวันที่ 17- 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

Download เอกสาร Click

Relate

^