เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2559

วัน เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร ฝ่ายบริหหารทรัพยากร อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037 211068 และ 037211085 148 

Download ประกาศ Click

Relate

^