เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ปีการศึกษา 2559

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 18-27 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี งานบุคลกร ฝ่ายทรัพยากร อาคาร 1 โทรศัพท์ 037-211068 และ 037-211085

Download ประกาศ Click

Relate

^