เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน


วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
  1. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
  2. ประกวดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
  3. พูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
  4. รักการอ่านภาษาไทย
  5. หนังสือส่งกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
  6. สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ดาวโหลดหน้าเว็บ

  7.  
 

Relate

^