รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

รายละเอียด

ที่อยู่908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์0 3721 1068

อีเมลthekop.boonlue@gmail.com

^