เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลนักเรียนระดับ ปวส.

 

^