เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
 
  ติดต่อฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อาคาร 1 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ : 037211068 ต่อ 137
                    Email : wichakran@technicprachin.ac.th                     
 หน่วยงานภายในฝ่ายวิชาการ     
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. งานวัดผลและประเมินผล              
3. งานวิทยบริการและห้องสมุด         
 4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         
 5. งานงานสื่อการเรียนการสอน
ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายวิชาการ      
อื่นๆ
อื่นๆ (0)

เรื่องอื่นๆ ที่ไม่มีหมวดหมู่

^