ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^