สมัครเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ที่มีความต้องการสมัครศึกษาต่อ กรอกใบ สมัครผ่านเว็บไซต์

http://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init  <<<< คลิ๊กเพื่อสมัครเรียน
รายละเอียดในการสมัครเรียน >> คลิก <<


พิมพ์ใบสมัคร และนำหลักฐานมายื่นที่วิทยาลัยฯ ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ เป็นต้นไป


#สมัครแบบโควต้า
***ปวช. รอบที่ ๑ (เลือกเพียง ๑ สาขางาน)
รับสมัคร วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๖ ธ.ค.๖๕
ประกาศรายชื่อ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๕
ขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๕


***ปวส. (เลือกเพียง ๑ สาขางาน)
รับสมัคร วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๓ ม.ค.๖๖
ประกาศรายชื่อ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๖
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๖


#สมัครแบบสอบคัดเลือก
***ปวช. (เลือกได้ ๓ สาขางาน)
รับสมัคร วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ - ๗ เม.ย.๖๖


***ปวส. (เลือกเพียง ๑ สาขางาน)
รับสมัคร วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๔ เม.ย.๖๖


***ป.ตรี (เลือกเพียง ๑ สาขางาน)
รับสมัคร วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ - ๑๖ เม.ย.๖๖


การสมัครแบบสอบคัดเลือก กำหนดการสอบคัดเลือก, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ จะแจ้งกำหนดการภายหลัง
#หมายเหตุ : การสมัครแบบโควต้า เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถคืนได้ทุกกรณี
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ในวัน-เวลาราชการ
ห้องทะเบียน เบอร์ ๐๓๗-๒๑๑๐๖๘ ต่อ ๑๐๖ หรือ
หัวหน้างานทะเบียน เบอร์ ๐๘๙-๑๗๙๖๗๔๑ อ.เสกสรร ศรีจันทร์

Line Official : lin.ee/liUDZFL
เพิ่มโพสต์เป็นคนแรก ... ตั้งกระทู้
^