งานบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

05 เม.ย. 2565 0 6,728

ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ระดับขั้น จำนวน (คน) ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ข้าราชการครู 80 บุคลากรทางการศึกษา 3 พนักงานราชการ 21 ครูพิเศษสอน 62 ลูกจ้างประจำ 6 ลูกจ้างชั่วคราว 39

1
^