เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

เอกสารเผยแพร่

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/docx.png คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน60(มาตรฐานใหม่) [20 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 60

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำ ปีการศึกษา 2559 [22 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 150

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันอังคารที่-21กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 64

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันศุกร์ที่ี-24กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 20

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันพุธที่22กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2559-วันพฤหัสบดีที่ี23กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 33

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png รายชื่อนักเรียนยังไม่อัพเดทข้อมูล (v-cop)จบปี2559 [08 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 113

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/doc.png ข้อสอบภาษาจีน-2 [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 28

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/doc.png ข้อสอบภาษาจีน-1 [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 22

จัดซื้อ - จัดจ้าง

 

แผนที่

จำนวนผู้เข้าชม SITE

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด389897

ผู้เยี่ยมชมวันนี้000429

Pages View001052

คน online000010


     

    หน่วยงานภายใน
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ^