ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี

05 เม.ย. 2565 0 2,593

ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี หน้าหลัก ข้อมูลจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตราประจำจังหวัด ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี ข้อมูลทั่วไป อักษรไทย ปราจีนบุรี อักษรโรมัน Prachin Buri ชื่อไทยอื่น ๆ ปราจีน ผู้ว่าราชการ พิบูล

1
^