ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ 908 ถนน ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
หมายเลขโทรศัพท์ 037211068                      หมายเลขโทรสาร : 037211068 ต่อ 200
Email : 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวน(คน) หมายเหตุ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       2,259
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)             1,379
3. ทวิวุฒิ 298
4. ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 115

ภาพถ่ายภูมิทัศน์

 

yesadmin