เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน60(มาตรฐานใหม่).docx
docx

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน60(มาตรฐานใหม่)

{อัปโหลดล่าสุด 20 มี.ค. 2560 เวลา 11:21 น., ดาวน์โหลด 60, ขนาดของ ไฟล์ 90.26 KB}

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำ ปีการศึกษ.pdf
pdf

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำ ปีการศึกษา 2559

{อัปโหลดล่าสุด 22 ก.พ. 2560 เวลา 08:10 น., ดาวน์โหลด 150, ขนาดของ ไฟล์ 158.33 KB}

ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันอังคา.pdf
pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันอังคารที่-21กุมภาพันธ์2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:45 น., ดาวน์โหลด 64, ขนาดของ ไฟล์ 1.31 MB}

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันศุกร์.pdf
pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันศุกร์ที่ี-24กุมภาพันธ์2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:44 น., ดาวน์โหลด 20, ขนาดของ ไฟล์ 1.49 MB}

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันพุธที.pdf
pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันพุธที่22กุมภาพันธ์2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:43 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 1.23 MB}

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2559-วันพฤหัสบ.pdf
pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2559-วันพฤหัสบดีที่ี23กุมภาพันธ์2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:42 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 1.93 MB}

ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันจันทร.pdf
pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:41 น., ดาวน์โหลด 33, ขนาดของ ไฟล์ 1.55 MB}

รายชื่อนักเรียนยังไม่อัพเดทข้อมูล (v-cop)จบปี2559.pdf
pdf

รายชื่อนักเรียนยังไม่อัพเดทข้อมูล (v-cop)จบปี2559

{อัปโหลดล่าสุด 08 ก.พ. 2560 เวลา 09:13 น., ดาวน์โหลด 113, ขนาดของ ไฟล์ 153.51 KB}

ข้อสอบภาษาจีน-2.doc
doc

ข้อสอบภาษาจีน-2

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.พ. 2560 เวลา 14:49 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 2.73 MB}

ข้อสอบภาษาจีน-1.doc
doc

ข้อสอบภาษาจีน-1

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.พ. 2560 เวลา 14:46 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 348 KB}
^