ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

15 มิ.ย. 2566 0 131

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

1
^