เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/docx.png คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน60(มาตรฐานใหม่) [20 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 55

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำ ปีการศึกษา 2559 [22 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 127

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันอังคารที่-21กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 57

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันศุกร์ที่ี-24กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559-วันพุธที่22กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 21

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2559-วันพฤหัสบดีที่ี23กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 21

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png ตารางสอบปลายภาคเรียน-ที่-2-ปีการศึกษา2559-วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2560 [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 31

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/pdf.png รายชื่อนักเรียนยังไม่อัพเดทข้อมูล (v-cop)จบปี2559 [08 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 104

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/doc.png ข้อสอบภาษาจีน-2 [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 27

http://technicprachin.ac.th/skin/ext/doc.png ข้อสอบภาษาจีน-1 [01 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 20

ดูทั้งหมด


^