เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

***เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูผลลัพท์***

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ คุณเจริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายกมล เรียงไธสง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

^