ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

17 พ.ค. 2567 0 28

ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 พ.ค. 2567 0 1

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครผู้จ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครผู้จ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

04 พ.ค. 2567 0 73

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา

รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

08 มี.ค. 2567 0 58

รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19 ธ.ค. 2566 0 183

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสกลุ่มวิชา 207 : ช่างอิเล็กทรอนิกสืและเทคโนโลยีโทรคมนาค รหัสกลุ่มวิชา 301 : การบัญชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

29 พ.ย. 2566 0 211

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

01 พ.ย. 2566 0 213

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานโรงอาหาร จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาชาวิชาไฟฟ้า
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาชาวิชาไฟฟ้า

31 ต.ค. 2566 0 155

ระดับ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

25 ต.ค. 2566 0 128

ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 1 อัตรา, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดการงาน จำนวน 2 คน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

11 ต.ค. 2566 0 169

ครูอัตราจ้าง 1. สาขาวิชาก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2567

22 ก.ย. 2566 0 455

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566

22 พ.ค. 2566 0 193

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

11 พ.ค. 2566 0 218

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

24 มี.ค. 2566 0 283

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

23 มี.ค. 2566 0 483

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 http://technicprachin.ac.th/datas/file/1679568606.pdf รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. http://technicprachin.ac.th/datas/file/1679568679.pdf รายชื่

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

30 พ.ย. 2565 0 250

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1669802744.pdf <<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

09 พ.ย. 2565 0 310

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณะ พนักงานราชทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณะ พนักงานราชทั่วไป

03 พ.ย. 2565 0 306

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2565

21 ก.ย. 2565 0 347

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2565 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1663725884.pdf <<<

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการออกแบบ และติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน”
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการออกแบบ และติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน”

08 ก.ย. 2565 0 529

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการออกแบบ และติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1662641708.pdf <<<

ประรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม " เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger " รุ่นที่ 4
ประรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม " เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger " รุ่นที่ 4

26 ส.ค. 2565 0 707

ประรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger รุ่นที่ 4 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1661501682.pdf <<<

^