รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูไฟฟ้า เรื่อง " เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger "

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูไฟฟ้า  
เรื่อง " เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger "

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1
>>>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1630216366.pdf<<<


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2
>>>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1630216338.pdf<<<


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 3
>>>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1630216392.pdf<<<


 

เอกสารการอบรม เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้ง Ev Charger

https://drive.google.com/drive/folders/1aXVlj2LHqV8Uu9IoLas1aWLxwXlXFR-a?usp=sharing

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^