การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปีงบประมาณ 2565

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^