การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี

>>>
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^