ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา "เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ"

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา "เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ"


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^