ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี


 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

>>> 
http://technicprachin.ac.th/datas/file/1619769073.pdf <<<ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1

>>> 
http://technicprachin.ac.th/datas/file/1619769168.pdf <<<ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1

>>> 
http://technicprachin.ac.th/datas/file/1619769251.pdf <<<


 

หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก ให้ทำการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาแบบออนไลน์ โดยผ่านลิงค์ https://bit.ly/3eIyLpU ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^