ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^