ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^