ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^