ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>>>เอกสารประกาศกำหนดการมอบตัวนักเรียน<<<

>>>รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.<<<

>>>รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวส.<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^