ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2564

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^