ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564


 

>>>http://technicprachin.ac.th/datas/file/1599704087.pdf<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^