ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (โควต้า)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า)
ข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2565

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^