ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
(Education to Employment : E to E ) ปีการศึกษา 2563

หรือสมัครได้ที่ http://e2e.vec.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^