ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ
จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี


>>> 
http://technicprachin.ac.th/datas/file/1652872401.pdf <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^