ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ-สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ-สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ


>>> 
http://technicprachin.ac.th/datas/file/1621577911.pdf <<<

 

รูปภาพการดำเนินโครงการ-โครงการเขียนแผนธุรกิจ-ประจำปีการศึกษา-2563

>>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1621578090.pdf <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^