มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ COVID-19 ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ COVID-19
ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี


 

ดาวโหลดคู่มือสแกน QR CODE
คู่มือมาตรการและแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 คู่มือ4ด้านมาตรการและแนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
คู่มือนักเรียนมาตรการและแนวปฏิบัติวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^