สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ
และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

คลิกที่ลิ้งเพื่อให้คะแนน

>>>https://citizen.info.go.th/feedback/@13@so3nyzf1?fbclid=IwAR3HIyS0IjJ2Uc7VlUzNQEfRYohj01b2bTcNNRHL3Dslj0avr4AljK5Rzo4<<<

หรือแสกน QR CODE


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^