แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบสำรวจ

>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-wwxtuh0OtkeqgT27_eQgGHxXIxmntwEVMciPCjQ-68qiew/viewform <<<

หรือแสกน QR CODEเรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^