แบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง

แบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง

คลิกที่ลิ้งหรือแสกน QRcode เพื่อตอบแบบสำรวจ

http://dg-sa.tpqi.go.th/home/ 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^