ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนเฟรมเวิร์ด เอไอวอยซ์ แชทบอท หุ่นยนต์ แบบ Interactive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^