ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดปฏิบัติการเขียนเฟรมเวิร์ด เอไอวอยซ์ แชทบอท หุ่นยนต์ แบบ Interactive

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^