ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^